Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting.

Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.

Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.

Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

Vi indsamler persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

–   Når du køber vores produkter online

–   Når du er i kontakt med vores kundeservice

–   Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

–   Når du selv giver os persondataene

–   Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med

Vi bruger persondata på flere måder

Her kan du læse følgende:

–   At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål

–   At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

–   At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata

–   At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde

 

Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål

Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

1)   I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.

Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.

Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem, fordi det var nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

2)    I den anden kategori er der visse persondata, som vi gerne vil kende om dig, tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig / tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for.

Det er også indsamling af persondata om færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt.

Ingen af persondataene i kategori nr. 2 er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse persondata.

Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.  Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i vores privatlivspolitik.

Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgivning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget din email-adresse i forbindelse med dit køb og uanset, at du ikke har givet specifikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne tilbud, vil vi klart og tydeligt præsentere dig for muligheden for at frabede dig lignende henvendelser i fremtiden.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

3)    I den tredje kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.

Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondataved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på

–   Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt som nævnt i de følgende afsnit.

–   Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner eller andet.

–   Om der har været dialog eller korrespondance siden da.

–   Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer.

–   Om du har givet os samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag.

og videre…

Vi sletter dine persondata efter 5 år, da vi vurderer, at vi ikke længere har brug for dem på dette tidspunkt.

Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.

Da vores ydelse omfatter et produkt, rådgivning, som vi har et ansvar for over dig eller andre for, opbevarer vi som udgangspunkt nogle persondata i minimum 10 år. Det er blandt andet dine kontaktpersondata / mailkorrespondance med dig.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Vi ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige herfor.

Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata

Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.

Det gør vi ved at have fastsat interne retningslinjer for hvordan, vi kontrollerer oplysningernes rigtighed.

Du kan benytte kontaktoplysningerne på kontaktsiden til at meddele os dine ændringer.

Sikkerhedsforanstaltninger

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata.

Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

–   Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata –   Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger

–   Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau

–   Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer

Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for de medarbejdere, der har brug for det.

Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.

Risikoen og ansvarsfraskrivelse

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.

Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.

Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

Underretning

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

–   Ret til at få forkerte persondata rettet

–   Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi

–   Ret til at få slettet dine persondata

–   Ret til at kræve begrænsning

–   Ret til at gøre indsigelse imod behandling

–   Ret til at tilbagekalde samtykke

–   Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU

–   Ret til at undgå profilering Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktsiden.

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside eller sociale platforme kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Opdatering af denne Persondatapolitik

Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

Når vi laver ændringer i persondatapolitikken, vil vi nævne det herunder.

Cookiespolitik

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Foreningen Håb for Alle

CVR 33696337

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Foreningen Håb for Alle

CVR 33696337

Information om brug af cookies på

www.haabforalle.dk

www.habforalle.dk

www.håbforalle.dk

www.hopeforall.dk

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies, og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

Sådan afviser eller sletter du dine cookies.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk her.

Sletning af cookies: Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

OperaSafariFlash cookies (gælder alle browsere)

iPhone, iPad og andet fra Apple

Telefoner med styresystemet Android

Telefoner med Windows 7

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon +4530526508 eller e-mail mail@haabforalle.dk.

Sådan kan du klage over hjemmesidens information om cookies

Hjemmesiden er en del af Foreningen for Dansk Internet Handels (FDIH) cookiemærke, og hvis du som bruger mener, at hjemmesiden ikke overholder cookie-reglerne, kan du derfor rette din klage til FDIH.

Inden du sender din klage til FDIH skal følgende forudsætninger være opfyldt:

Du har forinden klaget direkte til den ansvarlige for den pågældende hjemmeside med en udførlig beskrivelse af, hvor og med hvad hjemmesiden ikke overholder den danske vejledning.

Din klage er blevet afvist eller forholdet ikke er afhjulpet, senest 30 arbejdsdage efter modtagelse af klagen.

Opfylder du ovenstående krav, skal du sende din klage til FDIH på kontakt@fdih.dk

Klagen skal indeholde:

Dit navn

Din adresse

Din e-mail-adresse

Dit telefonnummer

Hjemmesidens www-adresse

Detaljeret beskrivelse af klagens indhold

Dokumentation for tidligere klage til hjemmesiden

FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel) vil herefter behandle din klage inden for rimelig tid. Får du medhold, bliver cookiemærket frataget hjemmesiden.

Registreringsvilkår ved e-mails fra

Hvem er ansvarlig for e-mails/Nyhedsbreve fra os? Lena M. Løbner

E-mails/nyhedsbreve fra os er en service, der tilbydes af os

Vi er ansvarlig for behandlingen af data og udsendelsen af e-mails fra os. Uanset om du har tilmeldt dig nyhedsbrevet via vores hjemmeside, eller fra en af vore sociale platforme, bliver de af dig afgivne oplysninger lagret centralt hos os.

Hvilke oplysninger skal I bruge? For at fremsende nyhedsbrev har vi kun brug for dit navn og din e-mail. Til at fremsende postpakker med vores produkter har vi yderligere brug for din adresse.

Hvad bruger I mine oplysninger til?

Når du tilmelder dig e-mails og giver os oplysninger om dig selv, f.eks. dit navn, adresse eller e-mail-adresse, forbeholder vi os retten til at anvende dem. Vi anvender de af dig afgivne oplysninger til at give dig en bedre service, således at du kan modtage nyheder om emner, som har din interesse. Du vil kun modtage tilbud og/eller nyheder om nye produkter. Endvidere vil du fra tid til anden modtage en orienterende e-mail, hvis der sker ændringer i forbindelse med nyhedsbrevet (eksempelvis ændringer i mailfrekvensen, ændringer i interesseområderne eller lignende).

Hvilke rettigheder har jeg i relation til mine oplysninger?

Vi opbevarer de registrerede personoplysninger indtil du tilbagekalder dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket eller forlange indsigt, berigtigelse eller sletning af oplysningerne ved at skrive til os. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Hvor ofte modtager jeg e-mails fra os? Generelt sender vi dig e-mails ca 10-12 gange årligt. Desuden hvis vi har noget vigtigt nyt at fortælle dig inden for dit interesseområder, som du har angivet ved tilmeldingen. Vi tilstræber at begrænse antallet af nyhedsbreve.

Er mine oplysninger sikre og fortrolige? (Opbevaring af data)

De oplysninger, vi registrerer om dig, bliver behandlet strengt fortroligt. De vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand. Dine oplysninger er sikret på den måde, at vi har implementeret tekniske løsninger, der hjælper med at holde dine oplysninger sikre og opdaterede. Desuden er vores databaseserver låst forsvarligt inde og beskyttet af moderne alarmsystemer. Der er ingen adgang fra internettet til vores database.

Kan jeg ændre mine oplysninger eller afmelde mig?

Du kan til enhver tid ændre dine personlige oplysninger eller afmelde dig e-mails. Du ændrer nemt dine oplysninger eller afmelder dig via vores’s hjemmeside.

Forbehold

Der tages forbehold for skrivefejl, manglende leverancer, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt tekniske vanskeligheder og nedbrud, der ikke gør det muligt at benytte vores internetservices og modtage e-mails.

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed nævnt herunder er dataansvarlig, og sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Navn: Foreningen Håb for Alle

CVR-nr.: 33696337

Telefon: +4530526508

Mail: mail@haabforalle.dk