Man kan let støtte arbejdet i Foreningen Håb for Alle.  Alle donationer modtager vi med en stor TAK, da hele vores eksistens beror på frivillige donationer.

Vi er godkendt til at give §8a og §12 fradrag. Skriv navn, adresse og personnummer, så indberetter vi automatisk til Skat.

Kontonummer: Reg nr. 2276 konto 0742774333

IBAN: DK36 2000 0742 7743 33

BIC: NDEADKKK

Giro / FI kort: +73 82910344

Mobile Pay: 53 606 508

Ring gerne til os på telefon nr. +45 53606508 eller skriv til info@haabforalle.dk, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil snakke lidt om det, der ligger øverst på hjertet.

Kan man give ved hjælp af Gavebrev?

Ja, det har vi flere medlemmer, der har benyttet sig af. Du kan give et beløb til arbejdet og få fradraget fordelt på de næste eks. 10 år.

ARV, testamente, legat og andet 

Foreningen Håb for alle er godkendt under ligningslovens § 8a. Vi er derfor fritaget for at betale arvegift, hvilket betyder at hele din støtte går ubeskåret til vores arbejde.

Arv og testamente

Testamentariske gaver er en uvurderlig støtte til Foreningen Håb for alle. Betænker du Foreningen Håb for alle som legatar eller arving, støtter du vores arbejde. Vi ved, at alle donationer er gaver givet med hjertet, og de er værdsatte hver og en, små som store.

Det kan du støtte:

Alle gaver testamenteret til Foreningen Håb for alle, vil naturligvis blive anvendt til foreningens formål. Du kan vælge at øremærke gaver til særlige formål. Vi anbefaler dog, at øremærkningen er bred, da både behov og løsningsmuligheder kan ændre sig over tid. Foreningen Håb for alle, forvalter midlerne med stor respekt, så gaverne går til de indsatsområder, hvor vi skønner, at de kommer til størst gavn.

Hvad siger Arveloven

Arveloven blev ændret pr. 1. januar 2008. Det kan derfor være klogt at få testamenter, som er skrevet før den tid, opdateret, så de afspejler de aktuelle regler og ønsker. Har du ingen arvinger og intet testamente, vil alt, hvad du efterlader dig, tilfalde Staten.

Du kan støtte arbejde i Foreningen Håb for alle, ved at indsætte foreningen som arving i dit testamente. Har du hverken ægtefælle eller børn, kan du i testamentet frit disponere over hele formuen. Kun ved at oprette et testamente kan du bestemme, hvordan din formue en dag skal fordeles. Når du ønsker at tildele arv til Foreningen Håb for alle, såfremt du opretter testamente vil vi anbefalede at du får rådgivning inden oprettelse af testamentet.

Har du livsarvinger (ægtefælle, børn eller børnebørn), skal de som minimum arve 25 %. Du kan altså ifølge Arveloven disponere over op til 75 % af formuen og for eksempel betænke fjerne slægtninge, venner og velgørende organisationer.

Du kan altid afsætte et bestemt øremærket beløb i form af et legat.

Foreningen Håb for alle, er i følge loven fritaget fra at betale boafgift til staten. Det vil sige, at hvis du vælger at testamentere en del af din formue til arbejdet i Foreningen Håb for alle, vil midlerne gå direkte til formålet uden nogen beskatning. Har du kun fjerne slægtninge, vil du kunne spare boafgift ved også at indsætte en velgørende forening i testamentet.

Andre gaver og fradrag

Der er naturligvis altid mulighed for at donere både små og store beløb til Foreningen Håb for alles arbejde. SKAT ser med gavmilde øjne på gaver til velgørende arbejde. Gør derfor brug af de forskellige fradragsmuligheder.